We are STEAG Turkey

STEAG Türkiye'de bizim için daima itici güç olan bir şey vardır; o da enerjiyi daha iyi kullanabilmek için içimizde duyduğumuz istek. İştiraklerimiz aracılığıyla modern bir enerji şirketinin değer zincirindeki hizmetleri sunuyoruz.

OUR BUSINESS

İSKEN - SUGÖZÜ ENERJİ SANTRALİ

İsken Sugözü Enerji Santrali Türkiye’nin özel sektör tarafından inşa edilip işletilen ilk kömür yakıtlı enerji santralidir. İSKEN Sugözü Enerji Santrali uluslararası teknik standartlara uygun olarak işletilmekte olup, santralin rekabet gücü etkin tasarım ve yüksek kullanılabilirlik oranı sayesinde güvence altına alınmıştır.

STEAG Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş.

SET, ticaretle ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi ve tüm portföyü tüm değer zinciri boyunca yönetmeyi ve;

  • uzun vadeli piyasada yer alan geleneksel enerji santrallerinin gün içi piyasaya göre optimizasyonu
  • rüzgar enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji santrallerinin optimizasyonu (2016 yılından bu yana Süloğlu enerji santraliyle bu halihazırda başarıyla gerçekleştirilmiştir)
  • endüstriyel müşterilere elektrik teslimi
  • enerji santrallerine ve endüstriyel müşterilere taş kömürü teslimatı gibi farklı faaliyetlere odaklanmayı amaçlamaktadır.

Steag Turkey Energy Investments & Services

  • STE Türkiye’deki ticari faaliyetler ve hizmetler (İşletme ve Bakım / İş Geliştirme / Paylaşımlı Hizmetler) bakımından bir platform olması amacıyla tasarlanmıştır
  • İşletme ve Bakım (İB) birimi yeni STEAG projeleri için bir genel İB hizmet sağlayıcısı görevi görmektedir
  • İş Geliştirme (İG) birimi projeler geliştirmek ve MA faaliyetleri yürütmek suretiyle STEAG’ın Uluslararasılaştırma Stratejisini uygulamaktadır
  • Paylaşımlı İdari Hizmetler birimi büyük ölçüde dahili müşteriler ve yeni STEAG varlıklarına yönelik olarak ihtiyaç duyulan idari hizmetleri sağlamaktadır